Frozen Insect – Acheta domesticus

(White Criket)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acheta domesticus